Aktuality

O nás

Nabídka služeb

Školení

Fotogalerie

Kontakt

O nás

sídloAgentura Kontakt Klatovy vznikla počátkem roku 1992 jako školící a revizní středisko napomáhající firmám všech typů v realizaci jejich úkolů na úseku BOZP a PO.
Za dobu její existence prošly jejími kurzy stovky frekventantů, kteří získali odborné způsobilosti v mnoha profesích.

Nedílnou součástí činnosti agentury je provádění pravidelných revizí, kontrol a odborných prohlídek strojních a technických zařízení, včetně vyhrazených technických zařízení.

Vedle těchto činností se agentura věnuje zabezpečování komplexních služeb na úseku BOZP a PO, jako je zpracování kompletní dokumentace, školení, prodej širokého sortimentu bezpečnostních tabulek, tiskopisů a pomůcek pro zajištění těchto oblastí.

Hlavní důraz klademe na zajištění těchto služeb formou dlouhodobých smluv, ve kterých jsou přesně specifikovány povinnosti jak naší firmy, tak i objednavatele. Smluvně pak garantujeme výkon funkce technika požární ochrany, nebo osoby odborně způsobilé v BOZP. Na výkon těchto funkcí automaticky navazuje zajištění smluveného servisu, včetně sledování jednotlivých termínů a lhůt.

Všechny tyto služby pochopitelně provádíme i jednorázově na základě potřeb případných zákazníků. Našim cílem je zbavit zákazníka většiny starostí a problémů se zabezpečením požární ochrany a BOZP na jeho pracovištích, případně v jeho objektech, nebo provozovaných činnostech.

Agentura v současné době zaměstnává cca 10 specialistů, kteří jsou schopni rychle a operativně reagovat na přání našich zákazníků a nabídnout jim provedení jakékoliv služby z naší komplexní nabídky v oblastech požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předpokladem pro práci našich specialistů je jejich odborná způsobilost garantovaná platným osvědčením.